HET DAKACCENT LEERPLEIN

Werken en blijven leren

Voeg je koptekst hier toe

Werken en blijven leren

Leergierige mensen voelen zich thuis bij Dakaccent Nederland BV.
Voor verschillende functies binnen een dakdekkersbedrijf speelt bij- en nascholing een onmisbare rol. De eisen van de arbeidsmarkt veranderen, waardoor de medewerker blijvend moet leren om aan de nieuwe eisen en omstandigheden te kunnen blijven voldoen. Innovatie speelt hierbij een grote rol. Dakaccent speelt hierbij een stimulerende rol.

Scholingsprogramma

Dakaccent Nederland BV biedt een werk- en leeromgeving aan, waarin voor elke medewerker een plaats is voor het verwerven en onderhouden van de noodzakelijke competenties. Er is een scholingsprogramma ontwikkeld, uitgaande van drie trajecten.

BBL traject

BBL betekent Beroeps Begeleidende Leerweg. Een BBL-opleiding is een beroepsopleiding in de vorm van werkend leren. Je werkt als leerling-dakdekker via Tectum (opleidingsinstituut dakbedekkingsbranche) of bent in loondienst. De Basisberoepsopleiding Dakdekker op niveau 2 is de eerste stap in de tweejarige vakopleiding van de dakbedekkingsbranche die uiteindelijk opleidt tot allround dakdekker.

EVC traject

EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Heb je ervaring en vakkennis? Maar heb je geen diploma voor het werk dat je doet? Met het EVC-traject kun je op basis van je kwaliteiten en ervaring een ervaringscertificaat halen. Daarmee kan een regionaal opleidingencentrum (ROC) je vrijstellingen voor een opleiding of een vakdiploma geven.

Tijdens dit traject word je begeleidt door een EVC-adviseur. Het EVC-traject is een unieke kans om aan te tonen wat je kunt en waar je voor staat. Met een ervaringscertificaat laat je zien dat je over de nodige ervaring en kennis beschikt. Ook heb je meer mogelijkheden om verder te leren of een loopbaanstap te zetten.

Loopbaantraject

Heb je ambities binnen de branche of ben je bang dat je het werk als dakdekker fysiek niet nog eens jaren kunt volhouden? Dan is er alle reden om je aan te melden voor het loopbaantraject dakdekkers. Het oriënterend gesprek met een loopbaanadviseur kost je niets. Maar het levert wel veel meer inzicht in je mogelijkheden op én je krijgt zo nodig advies en ondersteuning om je wensen voor een ander beroep op middellange termijn waar te kunnen maken.

Voor meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie? We staan je graag te woord.