Veiligheid en zekerheid

Certificeringen
DAKaccent Nederland is een VCA** gecertificeerd bedrijf. Dit betekent dat wij werken met een beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De regels betreffen zowel de veiligheid van onze eigen medewerkers als het voorkomen van brand en schade aan materiaal en milieu.

Dakaccent werkt volgens de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 4702. Dit houdt in dat we renovaties procesmatig en professioneel uitvoeren volgens alle relevante eisen van het Bouwbesluit. Wij zijn in het bezit van het bijbehorende KOMO-procescertificaat.

Uw betrouwbare partner
Graag zijn wij op alle vlakken uw betrouwbare partner. Hierbij hoort ook ons streven naar maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. In 2016 zijn wij gestart met de implementatie van een MVO managementsysteem. Binnenkort zal dit beleid door een externe instantie getoest worden volgens de MVO Prestatieladder (gebaseerd op ISO 26000). 
 
Als één van de weinigen in onze branche heeft DAKaccent zijn dakdekkers opgeleid tot BHV-ers. Dat betekent dat zij allemaal over kennis en vaardigheden beschikken met betrekking tot het verlenen van eerste hulp, bestrijding van brand en ontruiming.

We zijn lid van VEBIDAK, de branchevereniging voor bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven. Naast belangenbehartiger is dit vooral een grote bron van actuele technische know-how.

Tot slot: DAKaccent Nederland is een solvabel bedrijf met de hoogste creditrating. 
 

3.jpg
Hoe ‘second best’ toch de beste keuze kan zijn Breda’s Museum en Stadsarchief
Lees meer
websiteIMG0652.JPG
Industrieel erfgoed levert zonnestroom Klokgebouw Eindhoven
Lees meer
Toon vorige Toon volgende